Projektowanie Instalacji Elektrycznych
i Teletechnicznych

Tomasz Mikuśkiewicz
54-130 Wrocław
Balonowa 37/22
+48 606 626 132
biuro@miktom.pl
NIP 752 118 21 77
REGON 021349976

Instalacje elektryczne:

rozdział energii (rozdzielnie główne, szafy rozdzielcze)
instalacje siłowe, gniazd wtykowych i oświetlenia ogólnego i awaryjnego
instalacje odgromowe, uziemienia, przeciwprzepięciowe
instalacje elektroenergetyczne współpracujące z systemami BMS
instalacji zasilania gawarantowanego z UPS oraz agregatów pradotwórczych

Stacje i sieci energetycznych:

budowa i wyposażenie stacji transformatorowych,
rozdzielni sieciowych i GPZ: obwodów prądowych i wtórnych.
linie kablowe i napowietrznych SN, WN, i nn,
oświetlenia stadionów, boisk, ternów otwartych, parkingów i dróg,
budowy i przebudowy sieci, przyłączy energetycznych

Wszystkie prawa zastrzeżone. MIKTOM.PL ©